CDZ LOGO
Nie utworzono jeszcze zawartości strony głównej.
Postępuj zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika aby rozpocząć budowę swojej witryny.

Darmowy dostęp do informacji prawnych i wzorów dokumentów

Co to jest CDZ Legal Care?

CDZ Legal Care jest prostą i łatwą w obsłudze platformą, dedykowaną start-upom, firmom z sektora IT oraz SSC, a także małym przedsiębiorstwom. Wprowadzi Cię w podstawowe obszary prawa do prowadzenia biznesu. Dowiesz się jak założyć sp. z o.o., zatrudnić pierwszego pracownika, chronić własność intelektualną bądź jak zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów RODO.

Jak to działa?

Wybierz dziedzinę prawa, która Cię interesuje. Rozwiń kategorie. Informacje znajdziesz w formie pytań i odpowiedzi (FAQ). A jeżeli potrzebujesz wzoru dokumentu, zaloguj się i go ściągnij.

Rejestrowanie spółki przez internet wydaje Ci się trudne i czasochłonne?
Zrobimy to za Ciebie! Skontaktuj się z nami: info@cdzlegalcare.com.pl. Koszt tej usługi to: 1.000 PLN.

Aktualności

Czas dojazdu w delegacji zwykle niepłatny

PPK to nowy system długoterminowego oszczędzania, który powinni wprowadzić polscy pracodawcy. PPK obejmuje osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także wszystkie inne osoby, za które odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Więcej: Labour Law Update

Rewolucja w zwolnieniach lekarskich

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze w Polsce powinni wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w postaci elektronicznej (e-ZLA). Zwolnienia papierowe mogą być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. przy braku dostępu do internetu lub w czasie wizyty domowej.

Zmianom wprowadzającym elektroniczną formę zwolnień lekarskich przyświecał cel, aby obieg tych zwolnień od momentu wystawienia przez lekarza, aż do momentu przekazania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy do pracodawcy odbywał się sprawniej, wygodniej i bez zbędnych formalności.

Więcej: Labour Law Update

Zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych

1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które uznaje się za najbardziej istotne i głębokie, licząc od początku obowiązywania tej ustawy (1991 rok).

Zmiany te mogą spowodować, że kwestia działalności związków zawodowych stanie się aktualna także u  tych pracodawców, u których związki dotychczas nie działały i szansa na ich powstanie była niewielka. 

Więcej: Labour Law Update

CDZ LEGAL CARE – portal stworzony i prowadzony przez kancelarię Chajec, Don-Siemion & Żyto

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
info@cdzlegalcare.com.pl

Informacje i wzory zawarte w CDZ Legal Care nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114