ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Nowe zasady dotyczące monitoringu pracowników

W związku z wejściem w życie RODO zmianie uległy również polskie przepisy kodeksu pracy. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych wprowadziła do kodeksu pracy nową instytucję monitoringu wizyjnego. Oznacza to, że kwestia budząca dotychczas wiele wątpliwości została w końcu uregulowana i tak przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego i monitoringu poczty elektronicznej weszły w życie od 25 maja 2018 roku.

Więcej: Labour Law Update

Criminal Check w instytucjach finansowych niezależnie od RODO

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Sejmie odbyło się trzecie czytanie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Ustawa pozwoli zalegalizować prowadzony przez niektórych pracodawców tzw. criminal check.

Więcej: Labour Law Update

CDZ LEGAL CARE – portal stworzony i prowadzony przez kancelarię Chajec, Don-Siemion & Żyto

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
info@cdzlegalcare.com.pl

Informacje i wzory zawarte w CDZ Legal Care nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion i Partnerzy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION I PARTNERZY sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114