CDZ LOGO
Nie utworzono jeszcze zawartości strony głównej.
Postępuj zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika aby rozpocząć budowę swojej witryny.

Darmowy dostęp do informacji prawnych i wzorów dokumentów

Co to jest CDZ Legal Care?

CDZ Legal Care jest prostą i łatwą w obsłudze platformą, dedykowaną start-upom, firmom z sektora IT oraz SSC, a także małym przedsiębiorstwom. Wprowadzi Cię w podstawowe obszary prawa do prowadzenia biznesu. Dowiesz się jak założyć sp. z o.o., zatrudnić pierwszego pracownika, chronić własność intelektualną bądź jak zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów RODO.

Jak to działa?

Wybierz dziedzinę prawa, która Cię interesuje. Rozwiń kategorie. Informacje znajdziesz w formie pytań i odpowiedzi (FAQ). A jeżeli potrzebujesz wzoru dokumentu, zaloguj się i go ściągnij.

Rejestrowanie spółki przez internet wydaje Ci się trudne i czasochłonne?
Zrobimy to za Ciebie! Skontaktuj się z nami: info@cdzlegalcare.com.pl. Koszt tej usługi to: 1.000 PLN.

Aktualności

Telepraca a home office

W dobie „rynku pracownika” pracodawcy często starają się dostosować organizację pracy do potrzeb swoich podwładnych. W tym kontekście wykorzystywane są mechanizmy telepracy oraz tzw. home office (pracy zdalnej).

Więcej: Labour Law Update

Nowe przepisy dostosowujące Kodeks pracy do RODO

4 maja 2019 roku w życie weszły nowe przepisy zmieniające Kodeks pracy. Zmiany mają na celu dostosowanie obowiązujących przepisów prawa pracy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Nowe przepisy określają m.in. kategorie danych osobowych, które pracodawca może pozyskiwać w związku z zatrudnianiem pracowników.

Więcej: Labour Law Update

Podróż służbowa a czas pracy

Pracodawcy wysyłający pracowników w podróż służbową mają często problemy, jak zaklasyfikować okres, w którym pracownicy Ci przebywają poza stałym miejscem zatrudnienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czy zatem cały okres podróży służbowej będzie czasem pracy pracownika?

Więcej: Labout Law Update

CDZ LEGAL CARE – portal stworzony i prowadzony przez kancelarię Chajec, Don-Siemion & Żyto

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
info@cdzlegalcare.com.pl

Informacje i wzory zawarte w CDZ Legal Care nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion i Partnerzy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION I PARTNERZY sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114